I gang med omfattende sertifisering

asvo_joern_01
Herøy ASVO holder for tiden på med et omfattende arbeid for å sertifisere bedriften i henhold til kvalitetssikringssystemet EQUASS. For å komme gjennom nåløyet må alle i bedriften kunne svare bekreftende på 100 spørsmål om sentrale ting som skal være på plass i organisasjonen.
* Har organisasjonen en dokumentert visjon og et uttalt dokumentert formål?
 
* Er den dokumenterte visjonen og det uttalte dokumenterte formålet godkjent av styret? 
 
* Har organisasjonen en dokumentert kvalitetspolitikk? 
 
Ovenfornevnte tre spørsmål er hentet fra kategorien ”Lederskap” og er altså bare tre av de 100 spørsmålene alle i Herøy ASVO skal kunne svare bekreftende på, før bedriften er godkjent etter equass-standarden.
 
Ni områder
De andre kategoriene er Rettigheter, Etikk, Partnerskap, Deltakelse, Individfokus, Helhetstanke, Resultatfokus og endelig Kontinuerlig forbedring.
 
Til sammen ni områder som bedriften skal ha uttrykte mål og tanker om.
 
Og altså 100 spørsmål som bedriften skal ha en klar politikk på. Og disse klart uttrykte visjoner, mål og tiltak skal hver og en i bedriften ha godt kjennskap til.
 
Er kommet igang
Daglig leder i Herøy ASVO, Jørn Moe, sier til Herøyfjerdingen at bedriften er kommet i gang med det svært omfattende arbeidet.
 
- Alle som jobber her skal ha et eierforhold til både visjoner for bedriften, mål og de øvrige temaene som hører inn under equass-arbeidet, sier Jørn Moe.
 
Derfor må også dette arbeidet også foregå over noe tid. De som jobber ved Herøy ASVO skal selv være med på å utarbeide og uttrykke bedriftens mål, visjoner og øvrige tanker.
 
Analyserer egen virksomhet
Equass skal føre til at leverandører av velferdstjenester forbedrer arbeidsmetode og innholdet i tjenestene.
 
Og den omfattende prosessen med å analysere egen virksomhet gir Herøy ASVO både en mal for å evaluere nåværende måte å drive på og samtidig en metode for å utarbeide en handlingsplan for hvordan man skal innarbeide kvalitets-prinsippene i det daglige arbeidet.
 
Når Herøy ASVO er formelt sertifisert vil dette være et stort pluss for bedriften i markedet.
 
Samtidig sikrer sertifiseringen at bedriften driver i overensstemmelse med nasjonale lover og rammeverk.
 
Kvalitetssikring
I Norge er EQUASS tatt i bruk innenfor skjermede virksomheter i arbeidsmarkedssektoren. 
 
Arbeid- og velferdsdirektoratet har satt krav om kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering for å kunne drifte en del arbeidsmarkedstiltak. EQUASS Assurance dekker myndighetenes krav til kvalitetssikring.
 
Fakta om EQUASS
* Equass er et europeisk system for kvalitetssikring, og er utviklet av EPR (European Platform for Rehabilitation).
 
* Equass tar for seg 9 prinsipper som bedriften skal ivareta (lederskap, rettigheter, etikk, partnerskap, deltakelse, individfokus, helhetstanke, resultatfokus og kontinuerlig forbedring)
 
* For alle prinsippene må det utarbeides rutiner og beskrivelser som sikrer en tilfredsstillende gjennomføring av arbeidet.
asvo_joern_01
Daglig leder Jørn Moe i Herøy ASVO

Annonser