I dag starter takseringen

eiendomsskatt
I dag starter Einar Lund fra firma Einar Lund AS i Sandnessjøen arbeidet med å taksere eiendommene i Herøy. Dette er et oppdrag han utfører for Herøy kommune og med seg som kjentmann vil Lund ha Trond Zahl fra kommunen.
Herøy kommunestyre vedtok i sak 58 i 2008 å innføre eiendomsskatt for alle eiendommer i kommunen.

Skatten skal gjelde fra og med 2009 og Plan- og Utviklingssjef Roy Nilssen i Herøy kommune forteller at takseringen skal være ferdig utført innen midten av februar.

Fristen for å ha gjort ferdig takeringen er april.

1350 eiendommer Om lag 1350 eiendommer, helårs- og fritidseiendommer, skal Einar Lund taksere fram til midten av februar.

I dag startet han på Tenna. Utstyrt med blant annet måleband og fotoapparat. For det skal også tas bilder av eiendommene.

- Jeg regner med å bruke denne uka på Tenna på de rundt 70 eiendommene der. Etter nyttår tar jeg fatt på Sør-Herøy, forteller Einar Lunde til Herøyfjerdingen.

Eiendomsskatten skal avspeile omsetningsverdien på eiendommen. For å fastsette verdien på den enkelte eiendom skal altså alle eiendommer vurderes.

Samsvar inne og ute Når Lunde nå drar rundt for å gjøre jobben for Herøy kommune er han utstyrt med legitimasjon utstedt av kommunen.

Men Plan- og Utviklingssjef Roy Nilssen i Herøy kommune sier at takstmannen ikke er pålagt å ta kontakt med eier av de enkelte eiendommer.

- Dersom folk har ønske om å være med på gjennomgangen, kan de ta kontakt med Einar Lunde. Takseringen blir basert kun på den utvendige besiktigelsen, der vi forutsetter at det er høvelig samsvar mellom utvendig og innvendig standard, sier Roy Nilssen.

Hva skal vurderes De registreringer som skal utføres er - utvendig oppmåling - vurdering av målbart areal med forskjellige faktorer for hovedplan, kjeller, sokkel og loft - bygningenes tilstand - eventuelt andre forhold som har betydning for verdifastsettelsen.

I første omgang vil det bli gjennomført en prøvetaksering for å kvalitetssikre modellene for taksering. Når dette er gjennomført vil de forskjellige korreksjonsfaktorene bli lagt ut på Herøyfjerdingens nettside og kommunens nettside, slik at den enkelte selv kan kontrollere takseringen og grunnlaget for denne.

For å sikre at taksten ikke overskrider reel salgsverdi vil det for alle eiendommer bli fratrukket et bunnfradrag på 100.000 kroner.

Beliggenhet vektlegges? Roy Nilssen opplyser ellers at det så langt ikke er tatt stilling til om beliggenhet skal vektlegges i vurderingen.

Kommunestyret ba i vedtak fra 23. oktober om å få en nærmere utredning av å dele kommunen i ulike verdisoner/differensiert eiendomsskatt fra 2010, spesielt med tanke på at det også skal utarbeides retningslinjer som åpner for å søke fritak for dem med spesielt lave inntekter.

- Det blir eiendomsskattetakst-nemnda som skal vedta disse kriteriene, avslutter Nilssen.
eiendomsskatt
Einar Lunde (t.v.) fra firma Einar Lunde AS og Trond Zahl fra kommunen er klare med målebånd og annet utstyr når de i dag starter med taksering av eiendommene i Herøy.

Annonser