Hvorfor kan man ikke sitte i bilen under overfart på fergene?

Nyferga Tenna

Nordland fylkeskommune har kommet med en forklaring på hvorfor det ikke er tillatt å sitte i bilen under overfart med fergene.

Ordfører Elbjørg Larsen har fått flere forespørsler fra folk om hvorfor det under pandemien ikke er tillatt å sitte i bilene under overfart med fergene. Spørsmålet er sendt videre til Boreal og Nordland fylkeskommune (NFK). Ruteplanlegger Mathias Larsen i NFK forklarer her hva som er gjeldende bestemmelser.

- Forutsetningen for å kunne benytte seg av dette unntaket fra gammel forskrift er at regjering eller kommune har innført forskrift om særlig høyt tiltaksnivå (covid-19-forskriftens kapittel 5A).  Slik jeg skjønner det så er det ingen kommuner på Helgeland som ligger på dette nivået for tiden. I tillegg må man redusere kapasiteten på fergene til 25 prosent hvis man skal ta i bruk unntaket, og det vil være uheldig nå i påsken med tanke på at smittenivåene er relativt lave, skriver Mathias Larsen i sitt svar til ordfører.

Annonser