Hvordan kan du bidra til et varmere og tryggere samfunn?

MOT-signering 2017_alle

Tirsdag 2. januar kl. 18.00 inviteres ledere i lokalsamfunnet, fritidsarenaen, foreldre, interesserte voksne og ansatte i kommunen som arbeider med barn og unge til et spennende foredrag i Herøy skoles aula.

Herøy kommune er en MOT-kommune og fra våren 2017 deltar de også i MOTs tilleggsprogram «Skolen som samfunnsbygger». De ønsker å få med foreldrene, ansatte som jobber med ungdom, frivillige lag og foreninger og andre interesserte voksne som er i kontakt med barn og ungdom til å bygge opp lokalsamfunnet til beste for barn og unge i kommunen.

Tanken er at du som voksen kan være med å forsterke positive beskyttelsesfaktorer for barn og unge. 

Lang fartstid
Foredragsholder Stein Bratseth har 35 års fartstid fra politiet, hvor han de siste 23 år hadde hovedfokus på politiets forebygging rettet mot barn og ungdom. Han har jobbet med og undervist i forebyggende arbeid både i Sør-Trøndelag politidistrikt, på Politihøgskolen og i Politidirektoratet. Han har holdt svært mange foredrag som både har vært rettet mot ungdom, og mot foreldregruppen. Bratseth har hele tiden levd etter at «ingen er bare det du ser».  Ut fra sitt erfaringsgrunnlag ønsker han å være med å inspirere lokalsamfunn til felles forståelse og fellesforstått ansvar for alle barn og unge. I 2015 ble han hedret som en Norsk hverdagshelt gjennom programmet «Norske helter».

Stein har et unikt spekter av personlige og profesjonelle erfaringer å spille på i sin rolle som foredragsholder, gjennom sine mange års arbeid for et tryggere og varmere samfunn. Han er forøvrig også bror til den mer kjente fotballspilleren Rune Bratseth.

Herøy skole ønsker velkommen til et lærerikt foredrag om hvordan du kan bidra til et varmere og tryggere samfunn!

MOT-signering 2017_alle
Herøy kommune signerte i juni 2017 tre forpliktende avtaler med MOT. Fra venstre: Regionleder i MOT Tore Sandnes, MOTivator Emilie Pettersen-Volden, MOTivator Andreas Johansen, MOT-koordinator Lise Theimann, MOT-koordinator Kirsti Iversen, ordfører Arnt Frode Jensen, rektor Lars Olav Mogård-Larsen og rådmann Morten Sandbakken.
stein bratseth
Stein Bratseth fra MOT kommer til Herøy skole tirsdag 2. januar og skal holde et spennende foredrag.

Annonser