Den 11. juni er det 100 år siden kvinner i Norge fikk stemmerett på lik linje med menn. I Herøy har en egen stemmerettskomite markert dette jubileet med flere ulik arrangement. Arrangementet på Åkvikfjellet er det tredje arrangementet som komiteen står bak. Tidligere har Dagrunn Grønbech holdt foredrag om "kvinner som gikk foran" og den 20. april gjestet Humørbonden Geir Styve Herøy og holdt et engasjernde oppmuntringskurs.

Samarbeid med Dønna
Ideen om et samarbeidsprosjekt med Dønna ble planlagt under "oppmuntringskurset" med Humørbonden. Komiteen for stemmerettsjubileet har derfor samarbeidet med "Jentebølgen HOT" om dette spektakulære arrangementet. Humørbondens lov nr. 7 "Det er lov å vise kunnskap, entusiasme, trygghet og gjennomføringsevne" har vært en ledestjerne i dette arbeidet.

Arrangementet setter fokus på feiring av damer, samarbeid og hva som knytter oss sammen.

Korpsmusikk på fjellet
Herøy Musikkorps og Dønnahorn stiller sporty opp og danner et felles korps som skal spille oppe på Åkvikfjellet søndag den 9. juni klokken 17.00.

Avduking av monument
Under arrangementet vil to celebre personer fra hver av kommunene avduke et spesielt monument oppe på fjellet. Leder i stemmerettskomiteen i Herøy, Elbjørg Larsen vil ikke fortelle hvem som skal avduke monumentet eller hva monumentet er og sier at dette skal være en overraskelse.

Monumentet er etter avdukingen tenkt plassert nede ved gården på Åkvik, men dette må avtales nærmere med grunneier.

Salg av grillmat
Ved foten av fjellet vil man kunne få kjøpe grillmat, kake og kaffe.

- Dette blir en happening du ikke kan gå glipp av og ALLE er selvsagt velkommen, sier Elbjørg Larsen til Herøyfjerdingen.