Helgeland friluftsråds ildsjelpris deles ut en gang årlig. Alle kan nominere en kandidat som er hjemmehørende i en av friluftsrådets medlemskommuner; Vefsn, Grane, Alstahaug, Herøy, Leirfjord eller Dønna.

Kjenner du noen som skaper begeistring for friluftslivet der du bor?

Statutter for Eldhugprisen

  • Helgeland friluftsråds ildsjelpris – «Eldhug» -tildeles den eller de som gjennom sitt virke eller i fritid på en fremragende måte har arbeidet for økt friluftsaktivitet, og gjennom dette skapt ringvirkninger i sitt lokalsamfunn, eller på annen måte skapt begeistring for friluftsliv.

  • Prisen deles ut av Helgeland friluftsråd. Prisvinneren bekjentgjøres av rådets leder på rådets siste møte før jul hvert år.

  • Prisen kan tildeles en organisasjon, en institusjon, en bedrift eller en enkeltperson tilhørende en av medlemskommunene i Helgeland friluftsråd.

  • Prisen består av en diplom med argumentasjon, samt en spesiallaget gjenstand med relevans i prisens navn og formål. Årstall, navn og «Eldhug» skal være synliggjort på gjenstanden.

  • Alle innbyggerne i medlemskommunene kan komme med forslag til prisvinner. Denne muligheten bekjentgjøres.

  • Hvem som hvert år får tildelt prisen avgjøres av rådets arbeidsutvalg. Ved behov kan arbeidsutvalget rådføre seg med de andre medlemmene i rådet.

  • Prisvinner skal behørig omtales i relevante media.

Nominasjoner av kandidater til Eldhugprisen sendes til:

Helgeland friluftsråd
Postboks 560
8651 Mosjøen
E-post: helgeland@friluftsrad.no

Frist for innsending av nominasjoner er 14. november 2022.