Egentlig ble laget stiftet i 1920 slik at markeringen skulle vært i fjor, men på lik linje med det meste annet satte pandemien i fjor en stopper for dette. Lørdag var rundt 40 personer samlet i ungdomshuset i Husvær til ei flott markering for 100-åringen.

Rita Unn Jensen som har vært med i helselaget siden 1978 fortalte litt om aktiviteten som har  vært i foreningen gjennom 100 år.

Da laget ble startet i 1920 var det tuberkulosen som var i fokus. Husvær da var en del av Alstahaug kommune og laget var derdor en underavdeling av Alstahaug tuberkuloseforening. I 1952 ble navnet endret fra tuberkuloseforening til helselag, og i1964 førte ny kommuneinndeling til at Husvær ble en del av Herøy kommune.

Foreningen startet med 8 medlemmer (alle kvinner), men etter hvert kom det flere medlemmer, og noen av dem var menn. I starten var det ikke mange midler som foreninga hadde til rådighet, men de som trengte det mest fikk hjelp med mat, melk, klær, medisiner og helsehjelp. I 1939 tok laget på seg utgifter til skoletannpleie. Den første sykekurven kom i 1932/33 og den neste i 1963, og disse ble ofte brukt i denne tiden.

I 1957 startet laget med medisinutsalg og dette holdt de på med til rundt år 2000. Medlemstallet har variert fra 6-74 medlemmer, og i dag er de 30 medlemmer. Det har gjennom årene vært mange ledere, men dagens leder heter Solveig Theimann og det har hun vært i imponerende 33 år. Ifølge Rita har hun vært medlem i godt over 50 år, og dette ble naturligvis også markert under jubileet.

Husvær helselag har gjennom årene arrangert spedbarnskontroll, fotpleie, førstehjelpskurs, drevet barnehelselag og vært med på å få inn midler til diverse formål. I år har de vært med på å få inn midler til gapahuk og lekeplass.

- Markeringsfesten var gratis for alle sammen, men vi hadde et loddsalg der det ble bestemt at pengene skulle gå til årets demensaksjon. Det kom faktisk inn 7300 kroner og det er vi veldig fornøyd med, sier Rita Unn Jensen.

Under markeringen var Per-Olaf Fure til stede. Han er daglig leder for Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkeskontor for Nordland, Troms og Finnmark. I tillegg var også Turid Olaussen fra Mosjøen til stede. Hun er leder i fylkesstyret for Nordland der Rita Unn Jensen er nestleder. Fra Herøy kommune var også ordfører Elbjørg Larsen til stede.

Takket frivilligheten
Larsen holdt tale til jubilanten der hun framsnakket det frivillige arbeidet.

- Jeg tror det frivillige arbeidet er en av nøklene til å løse utfordringer vi møter framover. Det er med på å legge grunnlaget for god folkehelse, både fysisk og psykisk. Og der hvor det frivillige arbeidet, politikere og næringsliv sammen skaper ressurser, der løses det også utfordringer i kommunene, sa Larsen.

- Mål og innhold i Nasjonalforeningen for folkehelse har endret seg i løpet av disse 100 årene. Nå skal vi være opptatt av hvordan foreningen kan jobbe for å møte de utfordringene som ligger foran oss. Og den første appellen kan likevel gjentas i 2021: God folkehelse krever at vi løfter i flokk.

- I over 100 år har Nasjonalforeningen for folkehelsen jobbet for å bedre befolkningens helse. Og Husvær helselag har vært en del av arbeidet. På vegne av Herøy kommune ønsker jeg til lykke med jubileet, tusen takk for innsatsen og vi håper dere fortsetter det gode arbeidet framover, sa Larsen før hun overrakte et eksemplarer av kommunens historieverk «Øyfolket» til foreningen i gave.