Husk også kirkevalget

Kirkevalget 2019

Kirkevalget kommer fort i bakgrunnen av kommunevalget, og vi minner derfor om at det i år samtidig er anledning til å stemme på hvem som skal sitte i menighetsrådet de neste fire årene. Alle som er over 15 år, eller fyller 15 år i 2019, og er medlem i Den norske kirke kan stemme ved kirkevalget

Stemmerettsalderen til kirkevalget er 15 år og alle stemmeberettigede fra 15 år og oppover skal ha mottatt valgkort. I tillegg til menighetsråd skal det også velges nytt bispedømmeråd for Sør-Helgeland bispedømme. Trykk her for mer informasjon.

Liste over kandidater til valg av menighetsråd i Herøy sokn 8. og 9. september 2015. (Kandidatene står i prioritert rekkefølge)

Nominasjonskomiteens liste:

 1. ODDRUNN PETRINE SKOGSHOLMEN DAHLHEIM, f. 1952, Pensjonist, Husvær
 2. MARIT DAHL JØRGENSEN, f. 1975, Flyktningekonsulent, Sør-Herøy
 3. LINE OLSEN, f. 1975, Enhetsleder B-hage, Nord-Herøy
 4. ROAR ARVE AUNE, f. 1961, Arbeidsleder, Sør-Herøy
 5. LINDA IREN ELIASSEN, f. 1976, Helsesekretær, Nord-Herøy
 6. SVEIN ASBJØRN LUNDESTAD, f. 1964, Spesialkonsulent, Sør-Herøy
 7. RAGNHILD SJÅVIK STOKBAKKEN, f. 1980, Sykepleier, Tenna
 8. HEIN MAGNE PEDERSEN, f. 1956, Verkstedsarbeider, Øksningan
 9. KIRSTI IVERSEN, f. 1965, Lærer, Nord-Herøy
 10. SIV HESTMARK, f. 1968, Tannlege, Seløy
 11. PAULA KARIN NYRUD, f. 1958, Pensjonist, Nord-Herøy
 12. HILDE SVELLE, f. 1972, Vernepleier, Sør-Herøy
 13. MADS KNUTSEN, f. 1988, Hjelpepleier, Nord-Herøy
 14. IRINA SOZINOVA, f. 1976, Siviløkonom, Sør-Herøy
 15. GERD SJÅVIK, f. 1945, Pensjonist, Tenna
 16. ELLINOR TOVE OLSEN, f. 1958, Butikkmedarbeider, Seløy
 17. HEIDI REGINE FURU, f. 1964, Pensjonist, Nord-Herøy
 18. BRITH JOHANNE JAKOBSEN, f. 1936, Pensjonist, Seløy
 19. ROAR V E DANIELSEN, f. 1941, Pensjonist, Sør-Herøy
 20. RANDI STORHOLM HANSSEN, f. 1943, Pensjonist, Tenna

Det skal velges 8 medlemmer og 5 varamedlemmer.

Nominasjonskomiteens kandidater er satt opp på valglisten i prioritert rekkefølge. Eventuelle kandidater fra supplerende
nominasjon står nederst på valglisten uten nummer.

Du kan levere stemmeseddelen uten endringer. Alle kandidatene på stemmeseddelen får da én stemme hver.

Vil du endre på stemmeseddelen kan du:

 • Gi tilleggsstemme til kandidater på listen
  Du kan gi én tilleggsstemme til inntil tre kandidater. Det gjør du ved å sette et merke i ruten til venstre for navnet til kandidaten. Kandidaten får da to stemmer.
   
 • Gi personstemme til andre valgbare personer i soknet
  Du kan gi personstemme til inntil tre andre valgbare personer i soknet. Det gjør du ved å føre opp personnavnet på stemmeseddelen. Bruk store bokstaver. Personen får da én stemme.

Andre endringer vil ikke telle med i valgoppgjøret. Det er ikke anledning til å stryke kandidater.

Bruk blå/svart penn. Skriv tydelig.

Brett stemmeseddelen med teksten inn, så ingen kan se hva du har stemt.

Annonser