Alle personer som er i oppstartsfasen av etablering av egen virksomhet og bedrifter kan søke om midler fra kommunens næringsfond. Fondet har til formål å bidra til næringsutvikling og være til inspirasjon i forbindelse med oppstart av egen privat næringsvirksomhet, eller til videreutvikling av eksisterende næringsvirksomhet.

Type tilskudd:
Kompetanseheving: Kompetanseheving som er næringsrelatert.
Etablereringstilskudd: Investeringer i forbindelse med nyetableringer. Støtten kan gis til utviklingsfasen, til etablererfasen eller til begge.
Bedriftsutvikling: Kriterier for støtte til bedriftsutvikling vil være at prosjekter representerer en ny satsing som vil kunne føre til en styrking av bedriften og gi et bedre grunnlag for videre drift.

Fondet kan gi til utviklingstiltak som engasjerer og involverer flere aktører og som skal gi økt verdiskaping lokalt og/eller regionalt, etc.
Det kan være:
• Forstudier og mulighetsstudier, analyser av potensialet for næringsutvikling
• Forprosjekter
• Konseptutvikling
• Gjennomføring av prosjekter/hovedprosjekter
• Lærings- og samhandlingsarenaer

Det anbefales å lese igjennom næringsfondets vedtekter som finnes her, i tillegg til forslag til oppbygging av søknad her.

Søknad sendes som e-post: post@heroy-no.kommune.no innen 1. oktober 2023