Husk årsmøtet i FK Herøy/Dønna

FK_Heroey_Doenna
Vi minner om årsmøtet i FK Herøy/Dønna onsdag 25. februar klokken 18. 00 på Herøy Brygge. Sakslista ser du her.
SAKSLISTE:

1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Velge møteleder, referent og to til å underskrive protokollen 4. Behandle lagets årsberetning 2008 5. Behandle lagets regnskap 2008 i revidert stand 6. Behandle evt. innkomne forslag og saker 7. Fastsette medlemskontigent for 2009. 8. Vedta lagets budsjett 2009 9. Foreta følgende valg:

- leder og nestleder

- 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

- 2 revisorer

- valgkomite 1 fra Herøy og 1 fra Dønna.

Valgene bør gjennomføres slik at halvparten av de valgte sitter i ett år og andre halvpart i to år (unngå totalutskifting).

Kjønnsbalansen skal overholdes.

Nærmere informasjon kan fås hos leder Arnt Erling Paulsen på telefon 951 37 984
FK_Heroey_Doenna
Stein Mathisen (sittende foran) er nestleder i FK Herøy/Dønna. Johanne Solem er sekretær, mens Arnt Isaksen (til høyre) er styremedlem. Jan Erik Pedersen (t.v.) er ikke med i dagens styre.

Annonser