Husk å søke på fylkeskommunale tilskuddsordninger

Søknad på fylkeskommunale tilskuddsmidler

Det nærmer seg søknadsfrist for flere fylkeskommunale tilskuddsordninger og statlige ordninger som organiseres av fylkeskommunen. 

Den 1. februar er det blant annet frist for å søke på Folkehelsetiltak, Friluftsliv - fylkeskommunalt tilskudd, Friluftsliv - statlig tilskudd, Miljømillionen og Tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder.

Trykk her for å få en oversikt 

 

Annonser