Kommunestyret vedtok 16. desember 2014 nye vedtekter for skolefritidsordningen ved Herøy skole. De viktigste endringene er at plassinndelingen endres til 1/1-plass (27 t/u) og 1/2 plass (inntil 14 t/u). Dette gjelder alle dager, også skolefrie dager. Ved behov kan det eventuelt kjøpes ekstra tid.

Hel plass koster 2300 kroner per måned mens halv plass koster 1200 kroner. I tillegg kommer matpenger på 150 kr/mnd.

Den daglige åpningstiden er som før fra klokken 06.45 til 16.15. Skolefritidsordningen er nå stengt 4 uker i juli.

De nye vedtektene gjelder fra 1. februar 2015.

Søknaden sendes inn elektronisk på Herøy kommunes hjemmeside. Skolen kan også hjelpe til med å søke dersom det er behov for det.
Trykk her for å søke. (søknadsfrist 15. januar 2015)

Alle priser for SFO finner dere her.