Hurtigbåtrutene i næringsforeningen

naeringsforeningsmoete
Herøy næringsforening hadde i dag tirsdag et av sine seks årlige lunsjmøter på Herøy Brygge. Nye hurtigbåtruter var det punktet som tok lengst tid.
I dag sto planlegging av den forestående yrkesmessa 18. februar som første punkt. Hvordan forbereder næringslivet seg til messa, spurte leder i næringsforeninga Jørn Moe.

Av ulike årsaker var det uvanlig tynt oppmøte på dagens møte.

Andre punkt på lista var fylkeskommunens forslag til nye hurtigbåtrute. Her orienterte rådmann Roy Skogsholm om Herøy kommunes forslag:

Verken fugl eller fisk - Herøy er den eneste kommunen i området som ikke har et skikkelig pendlertilbud inn til Alstahaug.

Dønna har to gode tilbud, nemlig tilrettelagte pendlerruter for både ferje og hurtigbåt, men Herøy har bare "et halvt tilbud".

- Herøy har pendlertilbud med ferje via Flosta, men det krever skyss videre fra Søvik. Hurtigbåten er ikke tilrettelagt for verken skole- eller jobbpendling.

Dette er verken fugl eller fisk.

Jeg frykter at mange på sikt vil velge bort Herøy med så dårlig tilrettelegging av pendlermulighetene, sa rådmann Roy Skogsholm blant annet.

Han minnet om at ruta skal ut på anbud og at det er åtte år til neste anbudsrunde.

- Det betyr at dersom vi ikke får et skikkelig pendlertilbud nå, må vi leve uten det i de neste åtte årene, sa Skogsholm.

Tidligere skolestart uansett  Han har merket seg at foreldrene til elever ved sentralskolen støtter kommunen ruteforslag, mens nesten halvparten av deltakerne på siste ukes foreldremøte var skeptiske til å starte skoledagen en halv time tidligere.

- Man får ikke i både pose og sekk. Politikerne må ta et valg, sa rådmannen videre og mente at det antakelig ikke er lenge igjen før skolen vil starte klokken 8 uansett.

- Regjeringens intensjon om heldagsskole sannsynligvis vil styre oss i den retningen om ett eller to år, uttalte rådmann Skogsholm.

Ordfører Arnt Frode Jensen sa deretter at han mener politikerne må tenke noen år fram i tida og hva som er mulig å få til.

- Vi vil be om et utsettelse på høringsfristen til 23. februar ettersom møtetidspunktene våre ligger slik til at vi ikke rekker det tidligere.

Men jeg tror det er mulig å tilpasse rutene enda bedre for sørøyene, avsluttet ordfører Jensen.
naeringsforeningsmoete
Leder i Herøy Næringsforening Jørn Moe ønsker velkommen. Flere av medlemmene er i ferd med å forsyne seg av lunsjbordet og er følgelig ikke på bildet.

Annonser