I følge humørbonden Geir Styve er verden full av bygdedyr som kan spre angst og ta motet fra noen og en hver. Gjennom foredraget får vi stifte bekjentskap med ulike typer bygdedyr, deres geriljateknikker og aktuelle mottiltak. Humørbonden bygger på sine egne erfaringer fra bedriftsetablering i typisk vestnorsk bygdedyrterreng og observasjoner fra reiser i inn- og utland. Gjennom lokalt oppmuntringsarbeid og mobilisering har hjembygda hans, Hjelmås, tatt merkevarenavnet Humørbygda og er nærmest erklært som bygdefri sone. Dagen vil inneholde:

  • Oppmuntring som fenomen, metode og livsstil
  • Oppmuntringsplaner
  • Oppmuntringsprosjekt
  • Oppmuntringstilsyn – hvordan hindre at prosessen stopper

Alle deltakerne vil få utdelt diplom som godkjent oppmuntringsagent. Det inviteres til en flott lørdag i Herøy skoles aula den 20.april fra kl. 10.00 - 15.00. Det blir enkel servering og det koster 100,- kroner å være med.

Påmelding til: Britt Anne - 48246640 Yngve - 91813396 Elbjørg - 48006554 innen onsdag 17.april.

Les mer på humørbondens på egen hjemmeside.

Trykk her