I Herøy har vi en kommunal og en privat barnehage.  Vi har felles søknad og opptak til begge barnehagene.  Nytt barnehageår starter 15. august 2013.

Herøy kommune tar for første gang i bruk elektroniske søknadsskjema ved dette hovedopptaket, det vil likevel fremdeles være mulig å søke på ”papirskjema”.  Vi vil likevel oppfordre flest mulig til å søke elektronisk.

Elektronisk søknadsskjema finner du på kommunens nettside: www.heroy-no.kommune.no

-       Eller gå direkte til barnehagesøknad -       Les informasjon om barnehagene i Herøy -       Ofte stilte spørsmål om rett til barnehage

Dersom du ønsker å bruke ”papirbasert” skjema kan du få dette ved servicekontoret på rådhuset, eller i den enkelte barnehage. Dersom du allerede har plass i barnehagen, og ønsker å beholde den uforandret, trenger du ikke å søke.

For søknad om plass fra 15. august 2013 det søkes i hovedopptaket, med frist 26. april 2013.  Søknader om plass som kommer inn etter dette blir ikke behandlet i hovedopptaket, men ved supplerende opptak i etterkant.

Følgende må søke i hovedopptaket: -       Alle som ønsker ny eller endret plass fra høsten 2013 -       Alle som ønsker overflytting til annen barnehage.

Søknadsfristen for hovedopptaket er 26. april 2013.