Nordland fylkeskommune skal lyse ut driften av fergesambandene på Herøysambandet og Dønnasambandet med oppstart januar 2023.

I forslaget blir det opplyst at det er tatt inn tidligere innspill fra kommuner og andre aktører for å kunne ta  høyde for trafikkveksten den kommende perioden. Som dere ser av ruteforslaget for Dønnasambandet legges det nå opp til to ferger.

I høringsbrevet står det at det i sambandet Søvik – Herøy med mellomsteder vil bli lagt opp til en økning i reservekapasiteten, slik at man har tilfredsstillende kapasitet i tilfelle uforutsatte hendelser. For sambandet Sandnessjøen – Dønna – Løkta står det at det planlegges å opprettholde dagens krav til reservekapasitet.

Innspill til Herøy kommune innen 7. februar 2022.
Nordland Fylkeskommune har satt høringsfristen for til 17. februar 2022. Formannskapet i Herøy skal behandle ruteforslaget den 15. februar, og derfor må alle innspill sendes kommunen innen 7. februar 2022 til post@heroy-no.kommune.no.

Trykk her for å laste ned ruteforslaget for Herøysambandet
Trykk her for å laste ned ruteforslaget for Dønnasambandet

18 - 171 Søvik - Austbø - Herøy - Brasøy Ruteforslag nytt anbud.jpg

Forslag rute 18-181 til høring_Side_2.jpg

Forslag rute 18-181 til høring_Side_1.jpg