Høring om nye hurtigbåtruter

torolf
Nordland Fylkeskommune har sendt ut forslag på nye hurtigbåtruter som skal gjelde fra høsten 2009. Som en straksløsning skal ruten for "Thorolf Kveldulfsøn" fra 2. juni endres tilbake til samme ruteplan som før 20.august i fjor.
Ny høring - ruteendringer fra høsten 2009 og framtidige anbudsruter Sandnessjøen - Herøy - Austbø - Vega og Vega - Brønnøysund - Sandnessjøen.

Bakgrunn for nytt høringsbrev.

Etter møte mellom ordførerne i Herøy og Vega og daværende fylkesråd for samferdsel Geir-Ketil Hansen, besluttet fylkesråden at et nytt utkast til ruteplaner for "Thorolf Kveldulfsøn" og "Vegtind" skulle utarbeides og presenteres i møte med kommunene Alstahaug, Herøy og Vega.

Deretter skulle det foretas en ny høring der synspunktene fra kommunene ble søkt tatt inn i ruteplanene.

Herøy kommune vil ha en ruteføring som ivaretar både grunnskole- og videregående skoleskyss fra Herøy på samme morgentur. Det betinger endret skolestart i Herøy, noe kommunen skal få på plass fra høsten 2009. Også pendling til kommunen må ivaretas.

Kommunen vil at ruteføringen for "Thorolf Kveldulfsøn" som en straksløsning blir endret tilbake til slik den var før august 2008 i påvente av en ny løsning med skole- og arbeidspendling fra skolestart høsten 2009.

Vega kommune ba om at også ruteplaner for "Vegtind" må presenteres i ny høring slik at ruteføringene for dette fartøyet og for "Thorolf Kveldulfsøn" behandles i samme sak.

Ønskene fra Herøy og forslag om endret liggested for "Thorolf Kveldulfsøn", tilsier at reisebehov fra Vega må vurderes samtidig. Det ble bedt om at reiselivsnæringens behov både på sommeren og i en utvidet sesong ivaretas.

Straksløsninger. Ruteføringen for "Thorolf Kveldulfsøn" endres tilbake til samme ruteplan som før 20.08.2008. Dette forutsettes gjennomført fra 2. juni 2009 samtidig som nye ruteplaner for Vandve-ruta og Regionpendelen forutsettes iverksatt. Ruteplanen til "Vegtind" fortsetter som nå inntil skolestart høsten 2009.

Ny høring. Sak om rutene Sandnessjøen — Herøy — Austbø — Vega og Vega — Brønnøysund — Sandnessjøen skal være ferdigbehandlet i god tid før iverksettelse fra skolestart høsten 2009.

Fylkestinget har i sak 10/08 prioritert lovpålagt skyss, nærings- og reiselivets transportbehov og pendlerruter til arbeid og skole ved utformingen av sjøverts kollektivtransporttilbud med hurtigbåt og fylkesvegferger i Nordland. Dette legges til grunn, og løsningene holdes innenfor nåværende økonomiske ramme.

Les resten av brevet fra fylkeskommunen og forslaget til nye rutetider ved å trykke på linken nederst på siden
torolf
Torolf Kveldulfsøn er tilbake i "gammel" rute fra 2. juni, i følge forslaget fra fylkeskommunen.

Annonser