Høring - Lokal forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem osv.

Herøy kommune_logo

Dette er en åpen høring som alle kan svare på, både lag og foreninger samt privatpersoner. Høringsfristen er onsdag 20.september.

Høringssvar sendes: Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy eller epost: post@heroy-no.kommune.no

Du kan lese samlet saksframstilling, inkludert forslag til Forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særlig tilrettelagt for heldøgns tjenester ved å trykk her.

 

 

Annonser