Første steg i arbeidet med revidering av kommuneplanens samfunnsdel er å utarbeide planprogram. Dette er en oppskrift for planarbeidet som bestemmer hvordan prosessen skal organiseres, hvem som skal delta, hvilke problemstillinger som skal ha fokus og hvilke utredninger som skal gjennomføres. Planprogrammet legges ut på høring 21.03.2022–02.05.2022.

Forslag til planprogram finner du nederst på denne siden. Ønsker du dokumentet på papir, kan du henvende deg hos kommunens servicetorg.

Det ønskes tilbakemelding på:
Det ønskes tilbakemelding på organisering av planarbeidet, da særlig opplegget for medvirkning og rammer for innspill, problemstillinger som bør løses i planarbeidet og kartleggings- og utredningsbehov.

Deltakelse i planarbeidet:
Skriftlige innspill eller merknader til planprogrammet sendes per brev eller e-post til:

Herøy kommune
Silvalveien 1
8850 Herøy

E-post: post@heroy-no.kommune.no

Frist for innspill: 02.05.2022

Spørsmål:
Spørsmål i forbindelse med planarbeidet kan rettes til:
Ronny Godhei Hansen, mobil 991 29 215, e-post: ronny.godhei.hansen@heroy-no.kommune.no

Trykk her for planprogram for kommuneplanens samfunnsdel.
Trykk her for saksprotokoll, vedtatt av formannskapet 15. mars 2022.