HL Økonomiservice blir Økoråd Helgeland

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Regnskapskontoret HL Økonomiservice med hovedkontor på Herøy har nå blitt en del av Økoråd Gruppen.

Siden i sommer har regnskapskjeden Økoråd Gruppen, med kjedekontor i Narvik, vokst med  tre nye kontorer. I overkant av 50 ansatte er blitt til nesten 90.

Siste medlem i den stadig voksende Økoråd-familien er HL Økonomiservice på Helgeland.
- Vi er svært fornøyd å ha fått deres kompetanse inn under vår paraply, og glad for at de nå vil bli en del av vårt fagmiljø i møte med en spennende fremtid, sier daglig leder for Økoråd Gruppen Geir Arne Mathisen.

Med HL Økonomiservice med på laget får Økoråd et solid fotfeste på Helgeland. Selskapet med hovedkontor på Herøy består i dag av fem avdelinger som alle blir med inn i kjedesamarbeidet. 

HL Økonomiservice kjøper seg inn og blir deleier av Økoråd Gruppen AS. 

- Ved siden av hovedkontoret på Herøy, er byrået også til stede i Leirfjord, på Nesna, i Sandessjøen og i Mosjøen. Totalt blir 14 nye medarbeidere nå å jobbe med Økoråd Helgelands logo på brystet, forklarer Mathisen.

Sterkere sammen
Regnskapsbransjen er i stadig endring og tjenester utføres i større grad digitalt og det meste ligger i skyen, - uavhengig av tid og sted. Dette er en utvikling som i noen bransjer fører til mer sentralisering og større avstand til kundene.

- Stikk i strid med denne trenden, ønsker vi nærhet til kundene og nærhet til det lokale næringslivet vi skal være rådgivere for.  Vi mener lokal kunnskap og forståelse for markedet våre kunder opererer i er en viktig premiss for å lykkes.

- Derfor ønsker Økoråd å være til stede i hele landsdelen, som en lokal rådgiver og profesjonell leverandør av regnskapstjenester og med rådgiving til små og mellomstore bedrifter.
Utviklingen i bransjen og nye krav fra myndighetene gjør at vi tror det er nødvendig å gjennomføre strukturelle endringer for å bygge de beste kompetansemiljøene for fremtiden. Derfor vil vi fortsette å søke robuste kompetansemiljø i nord, samt å invitere flinke folk inn under Økoråd paraplyen. Sammen skal vi bygge fremtidens bransjeleder i nord, beskriver Mathisen.

Av og for Nord-Norge
Han mener videre at humankapitalen er kjedens viktigste ressurs i jakten på en enda sterkere posisjon i nord, og understreker at alle kontorer som går inn i kjeden fortsatt vil være lokalt styrt og eid. 

- Det er ikke vi som eier medlemmene, men medlemmene som eier oss.

Hos Økoråd er medarbeidernes kompetanse det mest verdifulle. Ved siden av å mestre faget, kjenner de sine respektive nærområder og sitter med avgjørende lokalkunnskap i forhold til å kunne serve og rådgi kundene for de beste løsningene.

- Vi skal være lokal, serve lokalt og handle lokalt. Vi skal først og fremst være av og for Nord-Norge, legger kjedelederen til.

Den rette muligheten
Dette er en tanke daglig leder hos «nye» Økoråd Helgeland, Harald Jakobsen, deler.

 - Som frittstående byrå har vi de siste årene sett etter den riktige muligheten for å knytte oss til et større fagmiljø med stordriftsfordeler og en solid kunnskapsbank å spille på. Da vi fikk presentert mulighetene som lå hos Økoråd Gruppen skjønte vi at tiden var inne. Dette var muligheten til å bli en del av noe større samtidig som vi fremdeles er lokalt eid og styrt. Innkjøpssamarbeid og felles systemer vil sikre mer effektiv drift,  noe vi til slutt ønsker skal komme kundene til nytte.

- Muligheten til å komme inn på en arena hvor alle bidrar til å løfte hverandre, og hvor vår felles kunnskap og erfaring kan flyte fritt. Ikke minst ser vi frem til et faglig og sosialt felleskap, og en plass hvor både kunnskap og stolthet kan få vokse, forklarer Jakobsen. 

For kundene på Helgeland vil det meste være som før
- Den eneste forskjellen er at vi fra nå av vil opptre i markedet under merkevaren Økoråd Helgeland, avslutter Jakobsen.

Fakta
Økoråd Gruppen vokser og er inne i en spennende utviklingsfase. Fra årsskiftet vil gruppen være lokalisert på syv ulike steder på Helgeland og i Nordland, og den samlede ansatte lista vil da telle et team på 85 regnskapsførere fordelt på 76 årsverk. Den totale årsomsetningen vil i 2019 ligge på rundt 75 millioner kroner.
Økoråd Gruppen har som sin viktigste verdi at det enkelte kontor og Franchisetaker skal være lokalt eid og godt forankret i sitt lokale marked. 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her er de fleste ansatte i HL Økonomiservice samlet.
HL Økonomiservice blir Økoråd Helgeland_Geir Arne Mathisen
Daglig leder i Økoråd Gruppen, Geir Arne Mathisen, er glad for å få HL økonomiservice med på laget.

Annonser