- Når det først skulle være en hjertestarter på landbasen, syntes vi det var mye bedre at den står ute i et oppvarmet skap året rundt og er tilgjengelig for alle i nødstilfeller. Hvem som helst kan dra dit å ta den med seg ved akutt behov.

- Hjertestarteren er helautomatisk, og veileder med lyd under gjennomføringen. Den vil eller ikke gi støt til noen som ikke trenger det, opplyser driftsleder Ben A. Øksnes i Brattholmen/Bukkholmen i Marine Harvest til Herøyfjerdingen.

Hjertestarteren er også registrert på www.norskehjertestartere.no, der man kan søke på adresse, bruke GPS på telefonen eller søke manuelt i kart for å finne nærmeste.