Hjelp til transport

rullestol
For personer med nedsatt funksjonsevne finnes en transporttjeneste som gjør at vedkommende kan kjøre drosje gratis for en viss sum per år. Det er Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne som i marsmøtet har tatt initiativ til å gjøre ordningen mer kjent i Herøy.
Det handler om å få tildelt en brukerkvote, som gir rett til å gratis drosje nntil en viss sum. Tidligere hadde Herøy rundt 80 slike kvoter, men dette er redusert til 46.

Årsaken til reduksjonen er at fylkeskommunen har fått sitt budsjett for dette redusert.

På både legekontoret, omsorgssenteret og på servicekontoret kan du få et skjema hvor du kan søke om å få tildelt brukerkvote. Men en nemnd lokalt i Herøy skal behovsprøve søknaden.

Både må vedkommende søker ha nedsatt funksjonsevne og ha en lavere inntekt enn 160. 000 kroner i året.

Brukerkvoten er inndelt i ulike soner, alt etter hvor langt brukeren bor fra service-institusjonene i sentrum.

Folk som bor i sentrumsnære områder til lege, kommunehus og liknende får 1.200 kroner i halvåret, mens summen kan være 1.800 kroner i halvåret om brukeren bor på for eksempel Seløy eller Øksningan.

Trykk på linkene under for ytterligere informasjon om tjenesten.
rullestol

Annonser