Og selvsagt har også Bygdebokutvalget og Herøy Historielag vært delaktige i arbeidet. Geir Berglund forteller at årsaken til ny-utgivelsene er flere.

- Noen av de gamle utgivelsene er fra 1969 og begynner å bli preget av tidens tann, mens andre hefter er helt utsolgte. For å gjøre dette så billig som mulig trykker vi heftene her på kommunehuset, sier Berglund og legger til at heftene også kan kjøpes på bygdesamlinga. Kommunen selger heftene til bygdesamlinga for selvkost og det blir dermed historielag og bygdesamlinga som får inntektene av salget.

De heftene som nå blir å få kjøpt i nytrykk er følgende:

”Huldrehistorier”, ”Fiskerier i Herøy”, ”Herøy og herøyfjæringar”, ”Dei som vart borte på havet”, ”Sør-Herøy” og ”Nord-Herøy”.

Dette er hefter som Paul Solheim har skrevet, men de ble gitt ut hver for seg med ulik design. Nå har Geir Berglund sørget for at alle heftene får en enhetlig design og kommer altså som en serie. - Vi var så heldige å få tak i de aller fleste original-bildene og det gjør selvsagt mye for kvaliteten på bildene, avslutter Geir Berglund. Etterlyser bilder Frøydis Falk etterlyser bilder til heftet ”Fiskerier i Herøy”. - I originalheftet er bilder og tekst knyttet tett sammen, og vi må derfor ha de samme bildene. Dersom det er noen som har disse bildene, ber vi om at disse tar kontakt, sier Falk. Blant annet er det et bilde av damping av tran på Seløy sundt 1. verdenskrig. Dessuten savner Falk følgende bilder: - MK ”Solveig den første” fra Tenna  i Vefsnfjorden 1925 og MK ”Solveig den andre” på heimehavna i 1938. - MK ”Borghild” i Øksningan og ”Vareld” på Høla i Dønna med en del av mannskapet som bader i forgrunnen. - ”Livli” av Tenna på Nord-Herøyvågen i 1940. - ”Eva” av Tenna på sildefiske. - ”Håbet 1” av Bærøyvågen” med mannskap fra Herøy 1953. - Motorbåten MS ”Bjarne” i Skibbåtsvær. - En mønstring av fiskebåter under Fiskernes dag like etter siste krig. Båtene ligger samlet ved kai ved Herøyholmen.