Historisk investering for oppdrettere i Herøy

Historisk investering for oppdrettere i Herøy_alle

De to oppdrettsselskapene Kobbvåglaks og Seløy Sjøfarm har nylig investert imponerende 361 millioner kroner for økt produksjonsvolum av laks.

Nærings- og fiskeridepartementet holdt 18. august auksjon av nye tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. Tillatelsene ble solgt for rekordhøye 6 milliarder kroner, dobbelt så mye som ved forrige auksjon. 42 selskap var påmeldt auksjonen, og 30 selskap kjøpte til slutt tillatelser. Det var 27 189 tonn produksjonskapasitet tilgjengelig i auksjonen, og alt ble solgt.

Av dette kjøpe Kobbvåglaks 1000 tonn MTB til 218 792 000 kroner mens Seløy Sjøfarm betalte 142 214 800 for 650 tonn. MTB står for Maksimal Tillatt Biomasse til enhver tid i en konsesjon. I tillegg kjøpte også Mowi 1 758 tonn til rundt 300 millioner, men det går ikke fram hvor i Norge de vil produsere denne laksen.

Ordfører Elbjørg Larsen og rådmann Geir Berglund markerte denne historiske investeringen med kake i lokalene til Kobbvåglaks. Det er jo også spesielt at dette skjer i ei tid da verden er rammet av en pandemi. 

- Jeg synes det er viktig at vi setter pris på og framsnakker det som er positivt. Dette er en fantastisk sak for kommunen vår, sier ordfører Elbjørg Larsen.

Genererer penger til kommunen
Rådmann Geir Berglund har sett litt på hvor mye dette kan generere av inntekter til kommunen og antyder at det kan komme mellom 12 og 15 millioner fra Havbruksfondet som følge av auksjonen.

- Det som er virkelig viktig for Herøy kommunen er at det fra 2022 sannsynligvis vil komme en fast utbetaling på rundt 5 millioner kroner som følge av produksjonsavgift som vi kan ta rett inn i budsjett. Det er fint med lottogevinst, men det er noe annet med lønnsforhøyelse, sier rådmann Geir Berglund.

Daglig leder i Seløy Sjøfarm Jan Erik Jakobsen signaliserer at han gjerne vil ha noe mer igjen fra kommunen for disse merinntektene.

- Vi ønsker mer drahjelp fra kommunen for å legge enda bedre til rette i forhold til blant annet planarbeid og søknader, sier Jakobsen.

Jakobsen er også opptatt av å få fart på planene for fastlandsforbindelse og er kritisk til at Boreal benytter gammelt materiell på Herøysambandet.

- Jeg synes det er rart at det alltid skal gå ut over dette sambandet når ferger må tas ut av drift, sier Jakobsen.

Ordfører Elbjørg Larsen forteller at hun nylig har deltatt på et møte angående fastlandsforbindelsen og at det nå er planer om å sette trykk på denne saken.

Historisk investering for oppdrettere i Herøy_Elbjørg servere kaffe og kaker
Ordfører Elbjørg Larsen hadde med seg kake fra kommunen for å markere at de to bedriftene har satset store summer på utvidet drift av sine oppdrettsanlegg.
Historisk investering for oppdrettere i Herøy_alle
Her er representanter fra Kobbvåglaks og Seløy Sjøfarm samlet på kaia utenfor lokalene til Kobbvåglaks sammen med ordfører og rådmann i Herøy kommune. Fra venstre: Geir Berglund (rådmann), Tom Erik Mikalsen (Kobbvåglaks), ordfører Elbjørg Larsen, Jan Terje Mikalsen (Kobbvåglaks), Jan Erik Jakobsen (daglig leder Seløy Sjøfarm), Gunnar Jan Mikalsen (daglig leder Kobbvåglaks) og Ina Jakobsen (Seløy Sjøfarm)

Annonser