Folket har talt og det er ingen tvil om at ordfører Arnt Frode Jensen befester sin posisjon som en populær ordfører i Herøy. Med over 65 prosents oppslutning er han selvsagt svært godt fornøyd med årets valgresultat.

- Dette er et historisk godt valg for oss og jeg kan ikke huske at vi har hatt et slikt resultat tidligere. Et skår i gleden er at valgdeltakelsen er svært lav med bare med 52 prosent, sier Jensen.

Tallene for valget i Herøy viser at Arbeiderpartiet fikk 65,2 prosent av stemmene mens felleslista mellom Høyre og Venstre fikk 11,7 prosent. Senterpartiet stilte egen liste i år og fikk 8,5 prosent av stemmene. 

Fremskrittspartiet har falt kraftig tilbake og er nesten halvert fra forrige kommunevalg. De har fått 9,2 prosent av stemmene og har en tilbakegang på 8,3 prosent.

Sosialistisk Venstreparti stilte liste i år og de har fått 5,3 prosent av stemmene og ligger an til å få en representant inn i kommunestyret.

Her er de foreløpige tallene for valget i Herøy:

Parti

Stemmer

Mandater

Endring fra 2011

Stemmer (%)

Endring fra 2011

Endring fra 2013

Arbeiderpartiet

466

12 / 19

1

65,2 %

10,7

23,2

Fellesliste for Høyre og Venstre

84

2 / 19

2

11,7 %

11,7

11,7

Fremskrittspartiet

66

2 / 19

–1

9,2 %

–8,3

–9,3

Senterpartiet

61

2 / 19

2

8,5 %

8,5

0

Sosialistisk Venstreparti

38

1 / 19

1

5,3 %

5,3

2,4

Representanter i kommunestyret
Mandater.PNG