Historisk fellesmøte

oversikt_alle
På slaget klokka 9 i dag tidlig benket formannskapene i Dønna og Herøy seg for første gang til et felles møte i kommunestyresalen i Herøy rådhus. De kunne ikke funnet et vanskeligere tema enn kommunikasjon.
De kommuniserte godt de 14 politikerne som i dag var med på det historiske fellesmøtet mellom de to kommunenes formannskap.
 
Tema var samferdsel. Kanskje et vanskelig tema for det aller første fellesmøtet, mente Vegar Dalen Herøy Frp:
 
Sårt tema 
- Samferdsel er et sårt tema og kanskje burde vi valgt et annet tema på det første møtet, sa Dalen blant annet.
 
Alle som hadde ordet var skjønt enige om at det var godt at dette møtet endelig fant sted og at det var behov for det.
 
Høyrepolitiker fra Dønna, Ken Anfindsen, sa rett ut etter orienteringene fra de to ordførerne:
 
Hørte argumentene for første gang
- Det var interessant å høre hvordan Herøy argumenterer. Det er første gang jeg hører det så klart, sa han blant annet.
 
Det var ordfører Arnt Frode Jensen i Herøy som ønsket velkommen og først orienterte om Herøy behov og utfordringer innen samferdsel.
 
Han viste da til vedtak som er gjort både i Herøy kommunestyre, på fylkesnivå og høyere opp.
 
Forholdt seg til vedtak
- Herøy har hele tiden forholdt seg til disse dokumentene, sa Jensen og kom også inn på trafikken over sambandene Bjørn-Sandnessjøen og Flostad-Søvik.
 
Blant annet kunne han vise at trafikken over Flostad har økt fra 60.000 personbilenheter i 2005 til 124.000 i 2009. Samtidig ble 1000 biler stående igjen, fordi kapasiteten på sambandet er for liten eller fordi en ferje ble innstilt.
 
Hovedsamband
Dønnaordffører Ingunn Laumann ba i sin orientering Herøy være med på tanken om Bjørn som hovedferje-samband for de kommunene og utbedre veien mellom de to kommunene. Blant annet.
 
Dette som en mellomløsning før fastlandsforbindelsen.
 
Hun argumenterte også for hvor viktig den første bilførende hurtigbåtturen om morgenen fra Bjørn er for de arbeidspendlende.
 
Geografisk midtpunkt
- Bjørn er geografisk midtpynkt også med hensyn til bosetting. Vi kan også få en mer kontinuerlig samferdsel over fjorden med en slik løsning. Men sambandet Brasøy - Flostad - Austbø - Søvik må fortsette, sa hun blant annet.
 
Herøyordfører Arnt Frode Jensen svarte på invitten med å si følgende:
 
- Tar man den ene ferja fra Herøy til fordel for dønnasambandet, vil det berøre Austbø og dermed Alstahaug kommune.
 
Persontransport med hurtigbåt
I Herøy tenker vi at de som skal til Sandnessjøen bruker hurtigbåt, mens næringstrafikken går via ferje. Vår prioritet er over Søvik.
 
Dessuten er ikke ferjeleiet i Sandnessjøen dimensjonert for å ta imot all trafikken fra begge kommuner, sa Jensen blant annet.
oversikt_alle
Formannskapene samlet ansikt til ansikt. Dønnapolitikerne til venstre.
administrasjonene
Administrasjonen i begge kommuner på plass. Fra venstre herøyrådmann Roy Skogsholm, dønnarådmann Tore Westin, kommunalsjef 1 i Dønna Pål Bleka og Kommunalleder1 og 2 i Herøy Siv Nilssen og Geir Berglund.
afj_orienterer
Ordfører i Herøy startet med å informere om Herøys syn på kommunikasjon og næringslivets behov.
ingunn_orienterer
Dønnaordfører Ingunn Laumann under sin orientering.

Annonser