Hilde Kristin Bonde er nyvalgt leder i Herøy næringsforening

Herøy næringsforening_styret 2022

Nyvalgt styre i Herøy næringsforening hadde sitt første styremøte i kontorlokalene i Færøyvågen i dag, fredag 17. juni. Vi har tatt oss en prat med nyvalgt leder, Hilde Kristin Bonde fra Husvær.

Herøy næringsforening har nylig valg nytt styre og i tillegg til leder Hilde Kristin Bonde består styret nå av Bente Sund, Kent Roger Sandvær, Truls Larssen og Ove-Johan Larssen.

Hilde Kristin Bonde forteller at hun egentlig er «trondhjemmer», men at hun allerede som 18-åring kom til Helgeland, og bodde noen år i Mo i Rana og Mosjøen.

- Jeg ferierte hvert år ute på øyene i Herøy og ble veldig glad i dem, og hadde en drøm om å komme tilbake. Det var imidlertid ingen jobber som passet for meg og da ble det til at jeg kom hit først som pensjonist, sier Bonde.

Hilde Kristin forteller at hun har jobbet 25 år i bank, hovedsakelig som næringslivsrådgiver. Hun var også med og bygde opp et rehabiliteringssenter for landsforeningen for hjerte- og lungesyke på Røros.

- Jeg var der noen år, først som administrasjonssjef og senere direktør. Jeg arbeidet også en del sentralt for landsforeningen for hjerte- og lungesyke i Oslo og derfor bodde jeg i Larvik. Så ble jeg utsatt for en ulykke og ble ufør og da bød anledningen seg til å komme tilbake til Helgeland, forteller Hilde Kristin Bonde.

I 2017 kjøpte hun og mannen seg en fritidsbolig i Husvær og var der et år før de fant ut at det var der de ville være.

Pådriver for bruforbindelse til Brasøy/Husvær
Hilde Kristin Bonde har som grendeutvalgsleder for Husvær vært en aktiv pådriver for bruforbindelse mellom Tennvalen og Brasøy/Husvær. Hun har skrevet forprosjektet og jobbet aktivt mot kommunen og andre instanser for å få løfte fram dette prosjektet.

- Det som er så flott er at det bare har vært positive tilbakemeldinger i alle partier. Grunnlaget er at grendeutvalget i Brasøy og Husvær har jobbet godt sammen, og Britt Albertsen i Brasøy har vært en veldig god samarbeidspartner for meg i denne jobben, sier Bonde.

Nylig vedtok fylkestinget i Nordland at dette prosjektet skal prioriteres for nærmere utredning. I debatten i fylkestinget fikk prosjektet mye skryt og det ble sagt at dette er det prosjektet som er mest klar av de som er selvfinansierende.

Ønsker å bli kjent med medlemmene
Hilde Kristin forteller at det første hun vil gjøre som leder i næringsforeninga er å drive litt oppsøkende virksomhet for å bli bedre kjent med dem som er medlemmer.

Fergeruter står ellers høyt på prioriteringslisten og jeg har bedt om å bli med i en gruppe sammen med kommunen for å få en rute som er levelig. Den som kom tidligere i år var ikke til å leve med og ble derfor stoppet. Det blir ellers viktig å få ferdig en spørreundersøkelse med fokus på bolyst og økt sysselsetting. Jeg er også interessert i å få på plass gode medlemsmøter med temaer som engasjerer medlemmene. Videre arbeid med fastlandsforbindelsen er selvsagt også viktig, og det er også viktig å få fram hvor fint det er å bo på Herøy. De er også viktig å få fram at det også finnes jobbmuligheter for dem som er høyt utdannet. Jeg vil også ta kontakt med skolen for å få på plass bolystmessa som tidligere har vært arrangert. Det er viktig å få ungdommen til å skjønne at det er mulig å komme tilbake til Herøy etter endt utdanning, avslutter den engasjerte nyvalgte lederen i Herøy næringsforening.

Herøy næringsforening_styret 2022
Hilde Kristin Bonde er nyvalgt leder i Herøy næringsforening. Her er hun sammen med styremedlem Bente Sund og Kent Roger Sandvær.

Annonser