- I den perioden det er nattestenging blir brua stengt fra kl. 23.00 og trafikken slippes gjennom kl. 01.00 og 03.45. Det åpnes for fri ferdsel igjen fra klokka 05.30 og den blir da åpen fram til kl. 23.00, opplyser anleggsleder og faglig koordinator i Nordasfalt AS, Ernst-Helge Moen Storøy.

- Vi stenger helt når trafikken fra siste ferga har passert over brua. Syklende eller gående trafikanter kan passere over brua til enhver tid, avslutter Storøy.