Herøyspillene nedlagt

heroeyspillene2
På årsmøtet i Herøyspillene sist mandag ble det besluttet å legge ned foreningen. Det blir komponist av kirkespillet "Vaart Daglige Brød", Reidar Moursund, som skal forvalte spillet videre.
Årsmøtet i Herøyspillene var enstemmig i at spillene skulle legges ned, ettersom det ikke har vært aktivitet i foreningen de siste årene.
 
Enstemmig vedtak:
1. Foreningen Herøyspillene oppløses per dato.
 
2. Kirkespillet "Vaart Daglige Brød" og diverse kostymer/rekvisita overtas og forvaltes videre av komponisten til kirkespillet Reidar Moursund vederlagsfritt og uten betingelser.
 
3. Resterende midler i form av penger brukes til navneplate og blomster på kirkegården, beplanting og tilsyn rundt navneplaten i Sandsundvær, samt reiseutgifter til Sandsundvær.
 
4. Alle sakspapirer/dokumenter fra foreningen Herøyspillenes virksomhet, kan arkiveres i folkebiblioteket inntil videre, siden de har lokalhistorisk verdi.
 
5. Svein-Cato Jakobsen og Istvan Heiszter skal i samarbeid avslutte bankkonto i henhold til vedtak i punkt 3 sak 3.
 
 Og nedleggingen av foreningen var altså sak 3 på årsmøtet.
 
Sak 1 var årsberetning, mens sak 2 var regnskap.
heroeyspillene2
Styret i nedlagte Herøyspillene: Fra v. Kirsten Heiszter, Svein-Cato Jakoben, Istvan Heiszter, Rita Hjelmseth og Reidar Moursund.

Annonser