Etter god tradisjon har Boreal Transport Nord valgt stedsnavn med sterk lokal forankring på de to nye ferjene som skal trafikkere Herøysambandet.

Den ene ferja har fått navnet MF Tenna mens den andre skal hete MF Herøysund.

Navnet Tenna er et kjent stedsnavn i Herøy og har tidligere vært brukt som navn på en av ferjene til tidligere Helgelandske. Den gikk i trafikk fra Sandnessjøen til Engan. Den gang var det tradisjon at navnene til ferjene hadde en a-ending. (Rana, Dønna, Tomma osv)

Herøysund er navnet på sundet som skiller Sør-Herøy og Nord-Herøy, men har også vært brukt som båtnavn tidligere. På 70-tallet var det blant annet en kjent fraktskute som bar dette navnet og ble drevet av John Torstein Moe.