Herøy bygdebokutvalg presenterer i år den 31. utgaven av Herøykalenderen, og de takker alle som har bidratt. Kalenderen har bilder fra alle kretsene i Herøy kommune, så det skulle være noe for en hver smak.

De vil gjerne låne bilder fra publikum, og har du bilder du mener kan være egnet for neste utgave bes du ta kontakt. Bildene kan leveres til Herøy bygdebokutvalg, servicekontoret på rådhuset eller Herøy bygdesamling.

Herøy bygdebokutvalg består av :

  • Jon Ove Ottesen - tlf. 911 85 366
  • Rajko Sâvic - tlf. 750 68 028
  • Brith Jakobsen - tlf. 950 64 482

Salg og bestilling:
Kalenderen kan kjøpes på rådhuset og er også lagt ut for salg på flere butikker i Herøy.

Prisen er kr.100,- og kan bestilles på tlf. 75068000 eller på epost post@heroy-no.kommune.no . Porto kommer i tillegg hvis du ønsker kalenderen sendt i posten.