Da Herøyfjerdingen gjestet Herøyhallen lørdag var det et yrende liv med pågående kamper, engasjerte lagledere, full aktivitet på tribunen og ikke minst i kiosken. Arrangørene klarte også i år å gjøre cupen til en flott opplevelse for både ungene og de voksne.  

Individuell påmelding
Herøyhallcupen er så vidt vi vet den eneste cupen der spillerne melder seg på personlig, og ikke vet på forhånd hvem de kommer på lag med. Først når ungene kommer i hallen lørdag morgen kan de se hvilket lag de er kommet på. Lørdag var det tilsammen 20 lag som hadde fått oppnevnt sin egen lagleder. Under årets cup var det i tillegg til foreldre også flere ungdomsskoleelever som gjorde en flott innsats som lagledere til de minste ungene.

Stort engasjement
En av dem som har deltatt på nesten samtlige cuper i Herøyhallen er Odd Arne Parelius fra Løkta. I år stiller han bare som pappa, men de fleste av årene har han også vært lagleder for et av lagene. Odd Arne har vært en ildsjel for Løkta-samfunnet helt siden han flyttet dit i 1985 og begynte som lærer ved skolen. Allerede i 1986 startet han med miniputtlag i fotball, og siden har han vært engasjert med trening for ungene.

- Da det ble mindre unger på skolen begynte vi med friidrett, men målet har hele tiden vært å få alle med. Derfor kan godt en friidrettstrening inneholde fotball og håndball dersom det er det som er i fokus, forteller Odd Arne.

Godt tilrettelagt
- Dette er den eneste cupen som tilrettelegger i forhold til ferger for oss som kommer fra Løkta, og jeg ønsker å skryte av arrangørene som legger så godt til rette for oss. I år stiller vi med hele 7 biler fra Løkta, og de fleste av ungene har med seg begge foreldrene på turen. Mange kombinerer også cupen med å handle i den flotte sportsbutikken og blomsterbutikken hos Tommy i Silvalen, avslutter Parelius.

Størst prosentvis deltakelse
- Under årets cup deltok det 11 av 14 unger fra Løkta skole, og det er uten tvil den skolen som har størst prosentvis deltakelse. Det har faktisk vært år der alle elevene ved skolen har deltatt, og det er jo imponerende, sier en av cupgeneralene, Bjørn Are Hansen.

Egen tegnekonkurranse
Cupen inviterer også deltakerne til å delta på en populær tegnekonkurranse der det trekkes flere vinnere i løpet av de 4-5 timene cupen varer. Vinnertegningene henges opp på et en fast plass gjennom hele dagen, og det vanker en liten premie til vinnerne.

Premie til alle
Etter at cupen er ferdig stiller alle lagene seg opp i hallen lagvis sammen med sine lagledere før det deles ut en flott premie til alle som har deltatt.

Pent overskudd
Leder Heidi Nilsen i fotballgruppa forteller at det lørdag ble solgt for over 15 000 kroner i kiosken, og dette er forøvrig omtrent det samme som fjorårets cup.

- I år hadde vi et eget lotteri med flotte gevinster fra næringslivet i Herøy. Alle bøker ble utsolgt og lotteriet innbrakte 3 000 kroner. Totalt kom det brutto inn i underkant av 30 000 kroner, og det er vi selvsagt veldig godt fornøyd med, sier Heidi Nilsen til Herøyfjerdingen.