Herøygutter vil starte klubb på Nesna

4_klubbgutter
Gründerånden fra Herøy fornekter seg ikke: Martin Nilsen, Daniel Fossum og Thomas Bonsaksen fra Herøy har tatt initiativet til å danne ungdomsklubb på Nesna hvor de går på videregående skole. De gode årene med klubb i Herøy har satt spor.

- Alle sitter inne for seg selv etter skoletid og klager på at det er lite å ta seg til. Vi ønsker å lage et sammensveiset Nesna med en fellesmøteplass, sier Martin Nilsen på telefon fra Nesna hvor han er elev ved den kristne videregående skolen på andre året.
 
At det ble Nesna på ham – og ikke Sandnessjøen som de fleste velger – skyldes en ting:
 
Nye venner
- Jeg hadde lyst å komme meg litt bort og prøve å bo borte for meg selv, sier Martin. Og med det følger det å danne et nytt nettverk med nye venner.
 
- Det er ikke vanskelig å komme inn i miljøet på skolen, men etter skoletid blir man sittende inne. En ungdomsklubb er et utrolig godt tilbud til de som ikke driver idrett, sier Martin. Selv et år leder i ungdomsklubben i Herøy og flere år i styret.
 
Har søkt kommunen
Nå har han, sammen med Daniel Fossum og Thomas Bonsaksen, søkt kommunen om midler og lokale til å starte ungdomsklubb på Nesna.
 
- Vi tror vi har lokale i boks, men vi kan ikke si noe mer før det er helt klart. Vi mangler derimot penger, men håper og tror at Nesna kommune støtter tiltaket. VI har fått positive tilbakemeldinger.
 
Trenger penger
Penger må vi ha for å sette i gang, for vi trenger penger til TV, møbler, aktiviteter, kioskvarer og til å betale leie for lokalet, sier Martin til Herøyfjerdingen.
 
Han mener ungdomsklubben på Nesna kan være en realitet tidlig i januar, hvis alt går som herøyungdommene håper.
 
Positive opplevelser
- Vi hadde en veldig positiv opplevelser med ungdomsklubb i Herøy og det vil vi bringe videre. Men det er viktig å ikke har urealistiske forventninger til klubben.
 
Den skal være en samlingsplass og ikke et sted man skal vente full fart og disko hver kveld, avslutter Martin Nilsen. Daniel Fossum og Thomas Bonsaksen lå på hybelen med influensa da vi gjorde intervjuet.
4_klubbgutter
Thomas Bonsaken (fra venstre), Martin Nilsen og Daniel Fossum fra Herøy går i spissen for å danne ungdomsklubb på Nesna.

Annonser