Avtalen innebærer at Redningsselskapet leier båten for 250 000 kroner i året. I tillegg bærer de alle utgifter ved drift, vedlikehold og klassing. De må også sørge for kaiplass for båten. Når leieperioden er over kan de enten levere båten tilbake med samme klassing som ved overtaklese eller kjøpe den for 1 krone.

Sparer driftsutgifter
Herøy kommune dekker avskrivninger og og eventuelle renter som gjelder fartøyet og forsikringer på båten. Etter det vi kjenner til utgjør disse kostnadene rundt 70 000 kroner per år og dette innebærer at avtalen innebærer at kommunen sitter igjen med rundt 180 000 kroner i året.

Bakgrunn
Allerede i oktober 2011 ble det vedtatt at den gamle legeskyssbåten "Herøygutten" skulle legges ut for salg. Det har imidlertid vist seg vanskelig å få båten solgt og selv om båten i perioder har vært utleid har det påløpt en god del driftsutgifter ved å ha den liggende ved kai.