Herøydagsgudstjeneste

Herøy kirke juni 2019_Gunver Birgitte Nielsen

- Gudstjenesten under Herøydagan søndag 30. juni kl. 12.00 blir i år en festgudstjeneste for alle som finner plass i kirken, opplyser sokneprest Gunver Birgitte Nielsen.

Tradisjonen tro har 50 års konfirmantene jubileumsfeiring i forbindelse med Herøydagan og mange fra det store kullet, som ble konfirmert i 1969, vil være med i kirken og delta i inngangsprosesjonen.

- Leder i menighetsrådet Oddrunn Skogsholmen Dahlheim vil bistå feiringen av 50 års konfirmantene med opplesning av alle navn, men ikke minst vil Herbjørg Hanssen, som selv er 50 års konfirmant, og hans datter stå for de to musikalske innslag som innrammer denne delen av gudstjenesten, opplyser sokneprest Gunver Birgitte Nielsen.

- Det er og dåp denne dagen og dette er med å understreke den nære sammenhengen mellom dåp og konfirmasjon. Det vil være nattverd, mulighet for lystenning og ofring til menighetens arbeid.  Alt sammen bli bundet sammen av velkjente salmer, tekstlesninger og festlig kirkemusikk.

- Jeg skal nok holde en kort preken!, lover sokneprest Gunver Birgitte Nielsen. Det må ikke bli for langt for vi må ha tid til å spise middag før dagens neste begivenhet søndag ettermiddag i Herøy kirke.

- Det er en spennende konsert med barokkensemblet Capella Petri kl. 14.30. Konserten leverer en musikalsk reise gjennom Europa i barokkens tid, fra Middelhavet til Helgeland.  Og selvsagt får vi også høre kjente og ukjente folketoner fra Helgeland med både verdslig og kirkelig tekst. Velkommen til en festlig dag i Herøy Kirke søndag under Herøydagan, avslutter sokneprest Nielsen.

Foto: Gunver Birgitte Nielsen

 

Annonser