Herøydags-gudstjeneste

kirka_22
Søndag 27. juni blir det Herøydags-gudstjeneste i Herøy kirke klokka 11.00 ved Bjørnar Øybekk. Organist er Joanna Engesvik-Galkin. Det blir dessuten
50-års konfirmant-treff, dåp og ofring til egen menighet.
kirka_22

Annonser