Herøy sentralskole ble offisielt åpnet i 1968 og kostet da 3,7 millioner kroner. Siste helga i august var det offisiell åpning av skolen, samtidig som man markerte at fergeleiet på Engan stod ferdig til bruk. Samme helg ble også Herøy kirke åpnet etter omfattende restaureringsarbeid.

For mange betydde dette at de måtet gå to ekstra år på skole. Tilbudet om 9-årig skole må ha vært populært, for mange begynte i 8. klasse etter at de hadde gått framhaldsskole. På denne måten ble det til at tre årskull gikk i samme klasse. I 1971 var det fire avgangsklasser (9. klasse) med til sammen over 90 elever.

Egen jubileumsforestilling
Skolen vil markere begivenheten med ei egen jubileumsuke i uke 47. Da vil det også bli trukket inn lokale ressurspersoner.

- Mye har skjedd i Herøysamfunnet på disse årene. Jeg tenker da blant annet på utviklingen innen laksenæringen, samferdsel og annen næring. Vi vil derfor rette fokus på dette under jubileumsuka.

- Torsdag 22. november kl. 17.30 inviterer vi hele bygdas befolkning til festforestilling i Herøyhallen. Det blir både sang og dans og andre innslag fra klassene. Vi vil også vise en del bilder fra skolens historie. Om kvelden vil det også bli et lukket arrangement for ansatte og andre inviterte gjester, sier rektor Lars Olav Mogård-Larsen.

Noen historiske linjer

1795 Det første skolehuset blir satt opp på Skolneset på Flostad. Restene av dette huset står nå på Engan hos Gunn og Jim Dahl.
1880 Totalt 20 skolekretser i Herøy, inkludert deler av Dønna/Nordvik som var en del av Herøy kommune. Det var rundt 406 elever dette året.
1889 12 kretser med totalt 582 elever. Dette ble betjent av fem lærere og en kirkesanger. Lærerlønna var denne gangen mellom 15 og 24 kroner i uken og hele skolebudsjettet var på 5900 kroner.
1949     Herøy fikk framhaldsskole
1960 Odd Berg ble tilsatt som første skoleinspektør i Herøy.
1964 Barneskolen på Sør-Herøy stod ferdig. Dette bygget inngikk som en del av Herøy sentralskole da ungdomsfløyen stod ferdig i 1968.
1968 Herøy sentralskole ble offisielt åpnet. Holger Moursund var den første rektoren som ble tilsatt på Herøy sentralskole, men ble desverre syk og døde kort tid etterpå.
1998 Nåværende rektor Lars Olav Mogård-Larsen ble tilsatt som rektor og har dermed 20-årsjubileum i år.
2011 1. januar endret Herøy sentralskole navn til Herøy skole.