Ordfører Jensen sa under overrekkelsen at han var stolt av at leiren var lagt til Herøy. Han var også glad for at oppholdet hadde vært en suksess for alle parter.

I tillegg til at alle speiderne fikk utdelt hver som pin med Herøy kommunes kommunevåpen fikk også leirsjef Simon Slåttøy overlevert en vimpel fra Herøy kommune.

Leirsjef Slåttøy takket for gaven og opplyste om at denne nok ville komme godt med på speideruniformen. Han takket ellers for oppholdet i Herøy og den fantastiske gjestfriheten som hadde blitt vist dem av lokalbefolkningen.

Ordfører Arnt Frode fikk som en gjenytelse en T-skjorte som et utarbeidet eksklusivt til speiderleiren. Det er også interessant og hyggelig at speiderne benytter slagordet «Et hav av muligheter» om årets kretsleir. Dette er det samme som Herøy kommune benytter og dette var arrangørene ikke klar over på forhånd.

Kommunvåpen
Kommunevåpenet ble godkjent i 1987) har tre oppvoksende gull årer. Den midterste er nedsenket mot en blå bakgrunn og dette symboliserer båtmannskap.

– At årene er reist oppover betyr at vi herøyfjerdinger er beredt til å påta oss de oppgaver som vi måtte bli pålagt, uttalte ordfører Arnt Frode Jensen (Ap) til NRK Nordland i oktober 2015 i forbindelse med en presentasjon av fylkets kommunevåpen.