Herøy øker mest i landet

2_folketall_tabell
Herøy er på tredjeplass over kommunene i Norge som i forhold til folketall øker mest siste kvartal . Det kommer fram når Statistisk sentralbyrå i dag presenterer nye tall for folketallet i landet per 1. juli. Etter jevn økning det siste året har vi nå blitt enda 25 flere det siste kvartalet.
Det er oppløftende tall vi kan lese på Statistisk sentralbyrås nettside i dag når nye befolkningstall for Norge er offentliggjort.
 
Herøy er nemlig på tredjeplass på listen over de ti kommunene i landet som øker innbyggertallet mest i forhold til folketallet siste kvartal.
 
Fra 1632 innbyggere per 1. april har vi nå økt innbyggertallet til 1657.
 
25 flere
Det er en økning på 25 personer. Siste kvartal i fjor økte vi med 13, så med 14 da nye tall ble lagt fram i april.
 
Og selv om vi i fjor mistet mange innbyggere, er likevel 1657 over nivået vi lå på til samme tid i fjor. Dagens innbyggertall er på samme nivå som i 2008.
 
Relativt få fødsler (fem) fører til at det fortsatt dør flere enn det fødes i Herøy. Åtte personer gikk bort siste kvartal i Herøy.
 
- Kjempegledelig
Ordfører Arnt Frode Jensen hilser nyheten med stor glede.
 
- Det var en kjempegledelig nyhet å få. Det er også gledelig å se at de tiltakene vi har satt i verk bærer frukter.
 
Vi gikk til valg på at befolkningsnedgangen i kommunen er den største utfordringen vi har i denne perioden. For innbyggertallet henger sammen med det tilbudet vi kan gi til befolkningen, sier ordføreren til Herøyfjerdingen.
 
Han legger til at når vi vet at kommunen fortsatt ikke har klart å få alle som ønsker det til å ta flytting til kommunen, så har vi et potensiale for fortsatt vekst.
 
- Jeg ser virkelig fram til at vi får ferdigstilt tilstrekkelig med boliger til alle som vil bo i Herøy, sier ordfører Jensen.
 
Netto innflytting
I tallene til Statistisk sentralbyrå leser vi at vi har snudd trenden med at det var flere som flyttet ut enn inn. Siste kvartal er det registrert 40 tilflyttinger og ”bare” 12 utflyttinger.
 
Også Alstahaug og Dønna fikk flere innbyggere siste kvartal med henholdsvis 53 og åtte personer.
 
Leirfjord er registrert med minus fem innbyggere per 1. juli i forhold til tallene for april i år.
 
Flere i Nordland
Av kommunene i Nordland kan vi nevne at Meløy mistet hele 24 innbyggere i perioden fra 1. april til 1. juli, Vefsn mistet 13, Træna åtte,  og Grane fire.
 
På den positive siden kan vi ta med at Brønnøy økte med sju og Hattfjelldal med 12 innbyggere.
 
Nordland fikk 358 flere innbyggere i samme periode.
2_folketall_tabell
Høyt på "10 på topp-lista".
2_folketall_utvikling2
Slik har utviklingen i Herøy vært siden 2006. (Grafikk: Tom Wennemo)
side_3_ordfoerer_heroey_04
- En kjempegledelig nyhet og jeg tror på fortsatt vekst, sier ordfører Arnt Frode Jensen.

Annonser