Klubben passer for barn fra 5 – 9 år, meningen er at barn som er interesserte kan få bli bedre kjent med historiene om Jesus, bibelen og kirka vår. I opplegget inngår det sanger, historier og hobbyaktiviteter. Det blir nesten som søndagskole, som mange voksne har vært med på da de var små.

Onsdagene det blir klubb er: 13. mars, 20. mars, 3. april, 10. april, 17.april og 24. april. Barn som vil være med er hjertelig velkommen, det er bare å møte opp på Fellesstua.

Ledere for klubben vil være Anette Stenseng (prest), Trine B. Heggheim (menighetspedagog), Kjersti Solvang (trosopplæringsarbeider) og Oddrunn S. Dalheim (frivillig medarbeider). Det vil være to av de overnevnte hver gang.