Støttekontaktens hovedoppgave vil, i samarbeid med tjenestemottaker, være å finne frem til og bidra til ulike aktiviteter som kan hjelpe brukeren til en meningsfull fritid. Ulike aktiviteter kan være: Kino, bingo, kafé, kjøreturer, tur i skog og mark, spaserturer, trening i treningsstudio, konserter, utstillinger, byturer, følge til ulike offentlige kontorer, delta på klubb og foreninger, drive med håndarbeid, høytlesning, med mer. Støttekontakt er et oppdragsforhold der antall timer og form blir avtalt med den enkelte.

Som støttekontakt kan du være: en venn, avlaster, grensesetter, isolasjonsbryter, oppdrager, veiviser/veileder, utfordrer med mer. Rollen avklares i begynnelsen av hvert oppdrag.

Hvem kan bli støttekontakt.

  • En positiv og engasjert person over 18 år
  • Du har tid til å gi noe av deg selv til andre
  • Du er stabil og holder avtaler
  • Du kan avse noen timer i uken til noen som trenger deg
  • Du må ha førerkort

Det kreves i utgangspunktet ingen spesiell utdannelse eller kompetanse for å bli støttekontakt. Det legges vekt på personlig egnethet, interesser for å jobbe med mennesker og respekt for andre. Vi søker deg som har tid og ønske om å bidra positivt i forhold til mennesker som trenger det. 

For nærmere opplysninger:

Ta kontakt dersom du kan tenke deg å være støttekontakt. Det er en morsom og viktig jobb, samtidig som du får nyttig arbeidserfaring og noe og putte på CVen.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Trine Lillebjerka
Mob 482 25 396
e-post: trine.lillebjerka@heroy-no.kommune.no