Kommuneindeksen sammenligner kostnader, tjenestekvalitet og finanser i norske kommuner. Rapporten er utført av konsulentselskapet Agenda Kaupang på oppdrag av Storebrand Livsforsikring AS. Rapporten ble nylig presentert på Arendalsuka. Tanken er at analysen skal presenteres i en årlig rapport som være til nytte for kommuneledere som vil forbedre resultatene. Dette er andre året Agenda Kaupang legger fram en slik måling.

Rapporten sammenligner styringen av norske kommuner i 2022, basert på data fra 2021. Kommuneindeksen legger vekt på rollen som tjenesteprodusent. Mer enn 90 prosent av kommunens utgifter går til å produsere lovpålagte velferdstjenester til innbyggerne i kommunen. Målingen stiller forretningsmessige krav til kommunene om effektiv drift og gode finanser. Effektiv drift betyr tjenester med god kvalitet og lave kostnader. Det legges like stor vekt på henholdsvis kostnader, kvalitet og finanser.

Under presentasjonen på Arendalsuka ble det sagt at Kommuneindeksen forenklet måler hvilke kommuner som får mest kvalitet igjen for hver krone. I denne målingen er Herøy kommune rangert som nummer 21.

Ser vi til kommunene rundt oss ser vi at Lurøy kommune havner helt i toppskiktet på en imponerende 2. plass. De andre HALD-kommunene havner imidlertid langt nede på lista med Alstahaug som nummer 181, Dønna 275 og Leirfjord 281.

Trykk her for å lese rapporten.
Trykk her for se presentasjonen av rapporten under Arendalsuka på Youtube.

Dronefoto: Nils Arne Færø