Herøy kommune - plansaker

regulering
Herøy kommune skal foreta endring av reguleringsplan for Herøy Marine Næringspark – Hestøya. Formålet med endringen er å flytte tidligere innregulert kommunal kai til ny lokalitet rett nord for brua over til Øksningan. Her kan du også lese om andre vedtatte planendringer.
Melding om planoppstart detaljregulering – Herøy Marine Næringspark

 
Herøy kommune skal foreta endring av reguleringsplan for Herøy Marine Næringspark – Hestøya
 
I henhold til Plan- og bygningsloven paragraf 12-8 varsles planoppstart for detaljregulering etter samme lov paragraf 12-3 for området angitt i vendlagte kartbilde.
 
Formålet med endringen er å flytte tidligere innregulert kommunal kai (havneområde land og havneområde sjø) til ny lokalitet rett nord for brua over til Øksningan.
 
Videre skal felles avkjørsel (FA2) fra fylkesvegen til Marine Harvest AS flyttes ca. 80 m lengre mot norøst.

 
Frist til uttalelse etter kunngjøring er seks uker (12. november)
 
Spørsmål om endringen og eventuelle innspill til saken rettes til Herøy kommune, Teknisk enhet, 8850 Herøy v/ Jonny Iversen.
                       
E-post: post@heroy-no.kommune.no
 
Vedtatt planendringer –pbl § 12-14
 
Hyttefelt Tenna gnr. 3/134) og Silvalen Øst – Åsen
I møte den 9.6.2010 har planutvalget under sak 14/10 godkjent mindre endring av reguleringsplan for hyttefelt på Tenna g.nr. 3 bnr. 134. Endringen består i mindre korrigeringer av bestemmelsene samt flytting av privat felles parkeringsplass innafor planområdet, samt trukket plassering av 6 hytter noe lengre fra strandlinjen.
 
I møte den 8.9.2010 har planutvalget under sak 17/10 godkjent mindre endring av reguleringsplan for Silvalen Øst – Åsen. Endringen består i mindre endringer av bestemmelsene, samt at påskriften på plankartet, jfr. O3, er endret fra ”Barnehage” til ”Offentlig eller privat tjenesteyting”. Dette for at påstående bygning og skal kunne nyttes til bl.a. ungdomsklubb.
 
Med henvisning til plan- og bygningslovens § 1 -9 kan planutvalgets vedtak påklages til departementet. Eventuell klage skal stiles til Fylkesmannen i Nordland og sendes Herøy kommune, rådmannen, 8850 Herøy innen 3 uker fra denne kunngjøringsdato.
 
Krav om eventuell erstatning etter fra plan- og bygningslovens § 15-3 må være satt fram for Herøy kommune innen 3 år fra denne kunngjøringsdato. Den samme frist gjelder og for grunneiers rett til å kreve innløsning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2.
 
Herøy, den 17.9.2010
Rådmannen
 
 
regulering
Herøy Marine Næringspark på Hestøya.

Annonser