Dagbladet har tatt for seg antall lege- og fysioterapeuttimer per beboer per uke, andel plasser i brukertilpasset enerom med bad og andel årsverk i brukerrelaterte tjenester med fagutdanning når de har rangert kommunene. Det er interessant å merke seg at flere små kommuner skårer best i undesøkelsen. Mange av de store bykommunene kommer svært langt ned på lista.

Oslo ligger på 325. plass og til sammenligning ligger Stavanger som nummer 175, Bergen som nummer 201 og Trondheim som nummer 214. Blant kommunene på Helgeland finner vi Nesna som en av de 10 verste, helt nede på 427. plass i Dagbladets oversikt. Årsaken til at kommuner kommer dårlig ut kan selvsagt også skyldes feilrapportering.

Viktig anerkjennelse
Kommunalleder I Siv Nilsen sier til Herøyfjerdingen at hun selvsagt synes at dette er veldig bra og en viktig anerkjennelse at kommunen gjør mye riktig.

- Dette viser at vi har mange dyktige ansatte i kommunen og at det gjøres mange riktige prioriteringer både av politikerne og de ansatte, sier Nilsen.

Satset mye på eldreomsorgen
Ordfører Arnt Frode Jensen synes det er hyggelig at det legges merke til at kommunen har satset på eldreomsorgen.

- I 2004-2005 hadde vi en utbygging på rundt 53 millioner på omsorgssenteret og vi har også styrket bemanningen. Vi er også i ferd med å vedta videre utbygging for å styrke demensomsorgen i kommunen.

- Det er også hyggelig å få gode tilbakemeldinger fra pårørende om at de synes eldreomsorgen er god i Herøy. Æren for dette må selvsagt tilskrives de mange dyktige ansatte som står på og gjør en god jobb, sier Jensen.