Herøy kommune har underskrevet avtale om læreplassgaranti

Avtale om læreplasser Herøy kommune

Herøy kommune har i dag underskrevet avtale med Nordland fylkeskommune om læreplassgaranti.
 

Avtalen innebærer at Herøy kommune i første omgang garantererer for fire plasser i helse- og omsorgsarbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Nordland fylkeskommune vedtok i februar 2019 som første fylkeskommune i landet å innføre en læreplassgaranti for elever i videregående utdanning. En læreplassgaranti betyr at elever med ungdomsrett som har fullført og bestått Vg2 er garantert en lærlingeplass i en lærebedrift. For at eleven skal få denne garantien har fylkestinget vedtatt noen kriterier:

► Alle fagene må være bestått, både programfag og fellesfag

► Eleven må være aktiv søker til læreplass

► Eleven må vise interesse for faget ved et intervju mot slutten av Vg2

► En læreplassgaranti innebærer at elever som oppfyller kravene skal få oppfylt retten til en læreplass i sitt fag i Nordland fylke

Læreplassgarantien betyr at en elev med ungdomsrett må være villig til å flytte innad i fylket for å gjennomføre sin lærlingetid. På sikt skal læreplassgarantien gjelde for alle fag, men foreløpig jobber vi for at den skal gjelde for: Elektrofag, Bygg- og anleggsfag, Helse- og oppvekstfag samt kjøretøyfagene allerede fra sommeren 2021. For de resterende fagene skal tidspunktet avklares innen mai 2020.

 

Avtale om læreplasser Herøy kommune
Her signerer ordfører Elbjørg Larsen avtalen sammen med prosjektleder for læreplassgaranti i Nordland fylkeskommune Frode Vikhals Fagermo. I bakgrunnen ser vi rådmann Geir Berglund og Yngve Magnussen.

Annonser