Under Skjema A-Å finner du nå også "Henvendelse til kommunen" som du kan bruke hvis du har spørsmål og/eller andre generelle henvendelser (ros eller ris).

Herøy kommune har foreløpig tatt i bruk følgende elektroniske skjemaer:

 • Allment kulturarbeid - søknad (Søknad om kulturmidler)
 • Barnehage - Ny plass, endring og overflytting
 • Forebyggende arbeid - tilskudd til
 • Fri fra undervisning
 • Henvendelse til kommunen
 • Innmelding skole
 • Innsynsbegjæring
 • Klage på forvaltningsvedtak
 • Kommunale lokaler og anlegg - leie
 • Lån/leie av gymnastikksal og skolelokaler
 • Musikk-/kulturskole - Opptak og utmelding
 • Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass, endring og utmelding
 • Skoleskyss - Søknad om
 • Søknadsskjema for pendlertilskudd
 • Voksenopplæring - Grunnskole
 • Voksenopplæring - Spesialundervisning

Oppfordrer alle som har mulighet til det om å ta disse i bruk.