Herøy kommer dårlig ut

2_sigbjorn_johnsen_b_165x250
Bortsett fra de 3, 8 millionene Herøy kommune får til utdyping av havna på Hestøya ser det foreløpig ut til at kommunen kommer dårlig ut av statsbudsjettet for 2011. – Med en vekst på bare 1, 4 prosent er vi blant de dårligste kommunene i Nordland, mener ordfører Arnt Frode Jensen.
Det er tidlig å slå fast noe sikkert få timer etter at finansminister Sigbjørn Johnsen la fra statsbudsjettet, men de foreløpige beregningene tyder på at Herøy kommune ikke kommer heldig ut med rammetilskudd og skatt.
 
Med bare 1, 4 prosent i vekst i forhold til siste statsbudsjett, er vår kommune blant de uheldigste i Nordland.
 
- Vi får en mer detaljert beregning fra KS i morgen, men hvis mine foreløpige beregninger stemmer, må vi ta en samtale med fylkesmannen om å få skjønnsmidler for å jevne ut slike uheldige utslag, sier ordfører Jensen.
 
Han legger til at Herøy tidligere har vært blant de kommunene i Nordland som har kommet best ut ved tildeling av skjønnsmidler.
 
Nå er disse midlene skrumpet betydelig inn, men det er fortsatt noe å kjempe om.
2_sigbjorn_johnsen_b_165x250
Foreløpig ser ikke Sigbjørn Johnsens statsbudsjett ut til å gi Herøy kommune så mye penger som man kunne håpe på.

Annonser