Herøy kirke skal fram i lyset

Trefelliing ved kirka_kirka

Det pågår for tiden felling av trær rundt Herøy kirke av firma Svein Olav Heggheim. Dette gjøres for å bedre innsynet og ivareta kirka på en bedre måte.

Det ble gjennomført en befaring vinteren/våren 2018, der Svein Olav Heggheim, kirketjener Stig Edvinsen og kirkevergen gikk gjennom hvilke tre som burde felles. En ble da enig om at 20 store trær burde tas ned. Kirkelig fellesråd i vedtok i møte 14. desember 2018 at arbeidet skulle utføres og at firma Svein Olav Heggheim skulle engasjeres.

Kirkeverge Bård Grønbech opplyser at det er flere årsaker til at disse trærne felles.

- Vi har fått henvendelser fra innbyggere om at det nærmest er umulig å se kirka i sommerhalvåret på grunn av de høye trærne som omkranser kirka. Det ble derfor etterlyst tiltak for å kirka fram i lyset. Ved å ta ned disse trærne vil derfor innsynet til kirka bli mye bedre. Kirkene i Norge ble jo også opprinnelig bygd på steder hvor de kunne synes godt for flest mulig.

- En annen viktig årsak er at kirkebygget ikke har godt av å være så tett omkranset av trær. Det blir for dårlig lufting og den tørker for sent opp og dette er ikke bra for den gamle steinkirka, sier Grønbech.

Herøy kirke
Herøy kirke (Helgelandskatedralen) er en stenkirke på øya Sør-Herøy i kommunen Herøy i Nordland, på Helgeland. Bygget er fra 1100-tallet og den største av de såkalte «triangelkirkene» i området med romansk utforming; de andre er Dønnes kirke og Alstahaug kirke. Til forskjell fra disse, har Herøy kirke apsis (halvrundet hvelvet tak), og ikke løkkuppel.

Funn fra jernalder antyder at kirkens område har vært tidligere gudehov. I eldre tid var her leidang tilknyttet, der båter og bønder ble samlet til forsvarsmessig aktivitet. En tid var Herøy maktsentrum i Hålogaland og kirken kan da ha vært den viktigste i Nordlandene.

Kilde: Wikipedia

 

 

 

 

Trefelliing ved kirka_Svein Olav
Svein Olav Heggheim er for tiden i full gang med å ta ned flere store trær rundt kirka i Herøy.
Trefelliing ved kirka_sommer
Slik så det ut rundt kirka sist sommer.
Trefelliing ved kirka_Stig
Kirkeverge Stig Edvinsen er i full gang med å kverne opp alle smågreiner og kvister.

  1 / 8 
 
Trefelling ved kirka 
Trefelling ved kirka
Det er bra dimensjoner på noen av kubbene til trærne som er felt.
 


Annonser