Herøy kirke åpner igjen

Herøy kirke

Som en av de første kirkene er Herøy kirke klar til å åpne for gudstjenester igjen. Første gang søndag 17.mai da det er kveldsgudstjeneste med nattverd kl. 18:00.

Det blir en festlig 17. mai-gudstjeneste med alle de salmer som må synges denne dagen, men det blir også en innføring i hvordan vi må holde gudstjeneste sammen under korona.

- Vi har jobbet på spreng med lokal smittevernplan, nødvendige godkjennelser og tillatelser, vask og fysisk omstilling i kirken, forteller sokneprest Gunver Birgitte Nielsen.  - Vi er klar søndag klokka 18.00 og vi gleder oss!.

Bare 50 personer kan få lov å komme inn og av hensyn til smittesporing må alle la seg registrere på en liste, som blir destruert etter 14 dager. Det er fastlagt hvor i kirken man må sitte så 1m regelen kan overholdes og nattverden gjennomføres på ny vis.

- Alt blir tydelig forklart så ingen trenger å føle seg utrygg ved å komme til gudstjeneste i Herøy kirke,  slutter soknepresten, som ser frem til igjen å ha en menighet i kirken å snakke til.

Annonser