Herøy kan bli vertskommune for NAV

2_hjelt
Dønna og Herøy kommuner er enige om at Herøy skal være vertskommune for NAV i de to kommunene, en løsning NAV støtter. Fram til 1. mai skal Anne-Christine Hjelt være NAV-leder for begge kommuner. Saken skal først behandeles med ansatte før kommunestyrene får den på bordet.
Det er NAV Nordland som har tatt initiativ til å drøfte mulige alternativer til dagens løsning med ett selvstendig NAV-kontor i hver av kommunene Herøy og Dønna.
 
I kommunestyret tirsdag denne uka informerte ordfører Arnt Frode Jensen om dette.
 
9. mars møttes ordførerne Arnt Frode Jensen og Ingunn Laumann, NAV-leder i Herøy Anne Christine Hjelt, rådmann i Dønna Tore Westin, avdelingsdirektør Ingrid Haukland Eide og seniorrådgiver Harald Jentoft Strand for å diskutere saken.
 
Etablerte samarbeidsområder
Her ble det gitt informasjon om erfaringer med etablert samarbeid på andre områder mellom kommunene - blant annet innen landbruk, barnevern og økonomi, og om mulige fremtidige endringer i kommunestruktur i regionen.
 
Kommunene foretrekker en samarbeidsløsning mellom Dønna og Herøy basert på vertskommunemodellen, med Herøy som vertskommune.
 
Fast og varig løsning
Samtidig er kommunene og NAV Nordland er enige om at det bør arbeides for slik løsning som en fast og varig løsning for NAVs virksomhet i disse kommunene.
 
Vertskommunemodellen – som partene er enige om å arbeide for, hjemler adgangen for en kommune til å overlate bestemte oppgaver og avgjørelsesmyndighet til en annen kommune(vertskommunen).
 
Modellen innebærer et avtalebasert samarbeid mellom to eller flere kommuner.
 
Arbeids- og velferdsforvaltningslovens § 14 åpner for at Arbeids- og velferdsetaten kan inngå samarbeidsavtale med vertskommune etter kommunelovens § 28.
 
På tvers av kommunene 
Vertskommunemodellen – når den eventuelt er vedtatt, gir medarbeiderne i de respektive kontorene rett til å arbeide med kommunale saker på tvers av kommunegrensene.  
 
Men det må være avtalt i den lokale samarbeidsavtalen at statlige ansatte skal kunne utføre oppgaver på kommunens myndighetsområde.
 
NAV-leder i Herøy skal gå inn som midlertidig NAV-leder for NAV-kontorene i Herøy og Dønna fra 1. mai , noe hun har sagt seg villig til.
 
NAV Nordland har iverksatt en prosess med sikte på snarlig rekruttering av saksbehandler til NAV Dønna i full stilling, med ønsket tiltredelse 1. mai.
 
Styringsgruppe
Det etableres en styringsgruppe for å gjennomføre prosessen videre, bestående av direktør NAV Nordland, ordfører Arnt Frode Jensen, Herøy og rådmann Tore Westin, Dønna.
 
Det skal nedsettes en arbeidsgruppe for å forberede iverksettelsen bestående av NAV-leder Herøy, ansatte og tillitsvalgte i berørte enheter.
 
Kommunene v/ordfører Arnt Frode Jensen og rådmann Tore Westin tar ansvar for konstituering og mandat for arbeidsgruppen.
 
 
 
2_hjelt
NAV-leder i Herøy Anne Christine Hjelt blir midlertidig leder også for NAV Dønna.

Annonser